About

Dự án “Hệ thống giải đáp và trả lời tự động” hiện tại đang được tiến hành và thử nghiệm ở Viện nghiên cứu Công nghệ FPT. Dự án sử dụng các kiến thức có liên quan tới Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Data Mining và Machine Learning.

Mọi kiến thức trong trang này đều là do tác giả tự tìm hiểu, vì vậy trong thời gian đầu có thể có nhiều chỗ chưa chính xác về mặt chuyên môn (có thể nói là còn rất non nớt). Trang này chỉ là trang lưu trữ (một dạng nhật ký) về những gì mà tác giả hiểu, mò mẫm và thu lượm được trong quá trình nghiên cứu để tự theo dõi và đặt plan cho các mốc tiếp theo của dự án. Tuy nhiên, mọi sao chép từ trang này cần dẫn nguồn hoặc cần có sự cho phép của tác giả. Cũng như vậy, mọi thông tin mà tác giả tham khảo từ nơi khác đều đã trích rõ nguồn.

Chi tiết xin liên hệ chủ nhiệm dự án: Nguyễn Khánh Linh. Email: nklinh91@gmail.com hoặc linhnk01624@fpt.edu.vn.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s