Stairway to heaven

Khi bạn nhận ra rằng bạn buồn đến nỗi không thể viết ra được một từ một chữ một câu nào để miêu tả về nó. Mọi ngôn từ đều bất lực.

 

Bạn nhận ra rằng điều duy nhất bạn có thể làm lúc này là co mình lại và nghe nhạc.

 

“And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul”

 

Sad cat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s