Sách chuyên ngành miễn phí (update 10.4.2014)

Link: http://goo.gl/9uzbyl

(Hầu hết là đầy đủ các ngôn ngữ lập trình. Cái này mình nhặt được trên Hacker News)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s