Cập nhật tiến trình giai đoạn 2 (28.12 – 11.1)

Hiện tại hệ thống prototype đã xong và đã giải quyết được lỗi Inconsistent Ontology (bỏ cái hasTopping đi là nó sẽ hoàn toàn ko liên quan đến class Pizza nữa). Dựa vào đó ta có thể tạo Individual như bình thường mà ko vướng mắc điều kiện.

Từ ngày 28.12 – 11.1 sẽ bắt tay vào làm hệ thống hỏi đáp cho sinh viên về các phòng ban nhà trường cùng các thông tin của cán bộ (giai đoạn tiếp theo sẽ là hỏi đáp về 1 số vấn đề tuyển sinh).

1. Các nội dung chính cần làm (sẽ up mô hình lên sau):

– Về phía ontology: Tạo 1 ontology cơ bản về nội dung này (sử dụng Protege 4.1)

– Về phía phân tích câu hỏi: Tạo 1 chương trình phân tích câu hỏi dựa trên thuật toán Pattern Matching (dạng đơn giản nhất). Biết được câu hỏi hỏi về cái gì, domain, chủ đề của nó là gì, đối tượng cần lấy thông tin v.v…

– Về phía mapping: Tạo 1 file để mapping giữa phần Phân tích câu hỏi (Question Analysis) và phần Ontology. Output là kết quả thu được từ câu hỏi đặt ra.

– Về phía server: Cố gắng để đóng gói chương trình và chạy được trên các trang web nền PHP (XAMPP), test xem có làm được dưới dạng Web Service ko ? Có thể test thử trên Sesame Server.

2. Các task tiếp theo:

– Tạo hierarchy cơ bản cho các phòng ban và nhân viên nhà trường.

– Phân tích câu hỏi dưới dạng cơ bản.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s