Small report 20.12

–       Ng dùng nhập câu hỏi.

–       Phân loại câu hỏi + từ khóa

–       Đưa ra câu trả lời (là hàm trả lời tương ứng) cho ng dùng.

 

Có (tất cả) bao nhiêu loại pizza (liệt kê)

Loại pizza này có topping nào (topping của pizza này là gì)

/*Topping này thì gồm có bao nhiêu pizza tương ứng (1 topping only)*/

Liệt kê tên loại Pizza + topping ở dưới luôn

Có bao nhiêu loại kem ?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s