Truy xuất dữ liệu bằng Jena API

Jena API, đại khái là một framework dùng để phát triển semantic web.

Trong project hiện tại thì Jena API có vài trò giao tiếp với file OWL/RDF và đọc mọi dữ liệu từ đó bằng các câu lệnh SPARQL.

SPARQL có tư duy khá giống với SQL, tuy nhiên nó hoạt động rất tốt trong lĩnh vực knowledge-based (tức là truy vấn những hệ thống mà có liên quan đến semantic web). Ví dụ như ta có thể dùng nó để giao tiếp với máy tính tương tự khi người dùng nhập câu hỏi sau:

“How many kinds of Pizza all over the world ?”

Máy tính không thể hiểu được như con người tư duy với nhau, vì vậy chúng bắt buộc phải chuyển về câu truy vấn SPARQL:

“Select ?pizzakind

WHERE ?pizzakind a : PizaCategories”

(Tất nhiên trước khi đi đến bước này, ta phải phân tích câu hỏi dựa trên một vài thuật toán khác – đã đưa ra ở bài “Hướng đi cho bài toán chat tự động (P1)” và “Hướng đi cho bài toán chat tự động (P2)”) Ta sẽ dùng bộ tách keywords để so sánh và nếu trùng thì sẽ dùng câu lệnh với đối tượng tương ứng để hỏi bằng SPARQL.

Vậy nếu dùng Jena API để chọc thẳng vào file .owl – file lưu trữ kiến thức, quan hệ và các đối tượng, thì Protégé có vai trò gì ?

Protégé độc lập so với Jena API, khi Jena hoạt động thì ko chọc vào Protégé vì thực chất Protégé chỉ là Editor, nói cách khác, nó là một IDE chuyên để tạo các file .owl một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Nó còn cho phép ta chạy ngay các câu lệnh SPARQL ngay trên đó, ở khía cạnh này, nó như là một OWL database-browser cho phép ta xem các dữ liệu, thông tin trên các file .owl một cách trực quan nhất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s