Small report 6.10

Báo cáo việc dùng các tool và hướng đi tiếp theo cho máy chat:

–       Đầu tiên dùng tool của JvnTextPro để xử lý đến phần phân loại từ.

–       Sau đó dùng VnChunker để phân cụm từ

–       Nghiên cứu paper của nhóm ĐH CN để xem cái GATE họ làm thế nào. Nhớ phân loại category, loại câu hỏi, vân vân…

–       Làm mô hình cho máy chat, vẽ lại + gửi cho chị Thắm.

–       Vẽ mô hình theo kiểu mới: giống mô hình của paper nhưng mà phải chú thích (ở đâu làm việc j), thêm vào đó là 1 số xử lý mới.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s