Small report 5.10

Các việc cần làm:

–       Down Visual Editor (hoặc ko thì làm trên Netbeans)

–       Nghiên cứu và đưa ra mô hình của máy chat tự động (vận hành kiểu gì, đầu vào đầu ra xử lý như nào, liên hệ gì với Ontology và NLP)

–       Down lại cái chunker và cái phân tích cú pháp của Dr. LHP r public kết quả.

–       Bắt tay vào tạo các lớp đầu tiên cho Ontology (nhớ nghiên cứu cách tự động nhập liệu cho Ontology).

–       Học sử dụng GATE xem nó làm kiểu gì

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s