Report 28.9

Cho đến ngày 28.9 đã hoàn thành các mốc sau:

–       Triển khai prototype chạy trên wordpress, dưới dạng widget.

–       Prototype được truy vấn trên MySQL và PHP (có thể ở các ngôn ngữ khác như Java và C#)

–       Hỏi được các thông tin đơn giản, nhận biết được từ viết tắt.

–       Hiển thị thông báo cho người dùng khi ko tìm được thông tin tương ứng.

–       Ấn nút submit không reload cả page.

–       Hiển thị phần Hỏi – Đáp rõ ràng.

Cho đến ngày thứ 2 mùng 3.10 cần hoàn thành các mốc sau:

–       Tự động thêm dấu tiếng Việt nếu người dùng ko dùng bộ gõ Unikey (một option khác: tích hợp bộ gõ vào wordpress hoặc widget)

–       Tự động hóa phần nhập liệu: search trong DB (trc đó đã lấy ra theo column và lưu dưới dạng array). Để lúc nhập thì chỉ nhập vào DB hoặc nhập qua app thôi.

–       Tự động thêm câu hỏi vào bảng tạm (tblTemp) để chờ xử lý (có validation rồi mới add, có filter đàng hoàng đề phòng việc nhập bừa bãi).

–       Nghiên cứu phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên và data mining để xử lý văn bản như một đầu vào.

–       Nghiên cứu về ngôn ngữ học khối liệu (corpus linguistic) và mối l.hệ cũng như ứng dụng của nó vào dự án -> post các kết quả nghiên cứu lên wordpress.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s